Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.

Serwis specjalny: Adamek - Szpilka

Adamek: Gdybym z nim nie trenował, skończyłbym już karierę

Do kra­kow­skiej gali Pol­sat Bo­xing Night po­zo­stał mie­siąc. Walką wie­czo­ru bę­dzie rzecz jasna elek­try­zu­ją­cy całą Pol­skę po­je­dy­nek To­ma­sza Adam­ka (49-3-1, 29 KO) z Ar­tu­rem Szpil­ką (16-1, 12 KO). Pię­ściarz z Gi­lo­wic jest już w kraju i tu przy­go­to­wu­je się do star­cia.

We wto­rek To­masz Ada­mek był go­ściem emi­to­wa­ne­go w Pol­sa­cie Sport ma­ga­zy­nu "Pun­cher". Już na po­cząt­ku mu­siał tłu­ma­czyć, dla­cze­go do Pol­ski przy­je­chał z nim tylko tre­ner Roger Blo­odworth. - Wujek Floya May­we­athe­ra mówi, że bok­se­ro­wi po­trzeb­ny jest tylko pod­sta­wo­wy tre­ning fi­zycz­ny - pomp­ki, pod­cią­ga­nie. Roger przy­go­to­wu­je mnie pod kątem tech­nicz­nym, a szko­le­nio­wiec od przy­go­to­wa­nia fi­zycz­ne­go nie jest mi nie­zbęd­ny - za­pew­nił.

Ada­mek sta­now­czo od­po­wie­dział na za­rzu­ty, że tre­ner Blo­odworth nie był dla niego naj­lep­szym wy­bo­rem. - Gdy­bym nie tre­no­wał z Ro­ge­rem, mojej ka­rie­ry już by nie było. Je­stem szyb­ki, unik­ną­łem wielu cio­sów i dzię­ki temu dalej wal­czę, a do­dat­ko­wo je­stem w świet­nej for­mie.

Po­pu­lar­ny "Góral" mu­siał też wró­cić do przy­czyn po­raż­ki z Wia­cze­sła­wem Głaz­ko­wem. - Moim błę­dem było to, że krót­ko po cho­ro­bie wró­ci­łem na salę. W trak­cie walki nie mia­łem świe­żo­ści i przede wszyst­kim szyb­ko­ści, na któ­rej ba­zu­ję. Ale to jest sport, trze­ba umieć prze­grać i wró­cić - ana­li­zo­wał.

Na temat walki To­masz Ada­mek - Artur Szpil­ka wy­po­wie­dział się też eks­pert Ja­nusz Pin­de­ra. - To dziw­ny po­je­dy­nek, w któ­rym obie stro­ny mają dużo do stra­ce­nia. Stary lis sta­nie na­prze­ciw mło­de­go wilcz­ka, a obaj mają po­raż­ki w ostat­nich wal­kach - mówił Pin­de­ra.

- Jeśli Ada­mek prze­gra, bę­dzie to za­pew­ne ozna­czać ko­niec jego ka­rie­ry. Ale je­że­li zwy­cię­ży i po­ja­wi się cie­ka­wa pro­po­zy­cja ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych, to może jesz­cze raz spró­bu­je do­stać się na szczyt. Sam tego nie wy­klu­cza - dodał.

Kup bilety na walkę Tomasz Adamek - Artur Szpilka >>
Tomasz Adamek - Artur Szpilka: serwis specjalny ringpolska.pl >>

Add a comment

Łapin po porażce Diablo: Nie dajmy się zwariować!

- On przez cztery lata był mistrzem świata WBC, boksował przeważnie na wyjeździe i dawał sobie radę. Spokojnie, nie dajmy się zwariować! - komentuje Fiodor Łapin niektóre krytyczne głosy po porażce Krzysztofa Włodarczyka (49-3-1, 29 KO) z Grigorijem Drozdem (39-1, 27 KO).

http://www.youtube.com/watch?v=qba-fyiXglI

Add a comment

Tomasz Adamek: Wygrywam ze Szpilką i zobaczymy

- Jeśli zasłużę sobie na drugą szansę zdobycia pasa mistrza świata wagi ciężkiej, zrobię wszystko, by ją wykorzystać - mówi w wywiadzie dla "Gazety Krakowskiej" Tomasz Adamek (49-3-1, 29 KO), który 8 listopada na gali Polsat Boxing Night zmierzy się z Arturem Szpilką (16-1, 12 KO).

- Co będzie dla Pana oznaczało zwycięstwo nad Szpilką?
Tomasz Adamek: Wykonam krok w przód, do kolejnych pojedynków i dalszej kariery. Wszyscy wiedzą, że każdy sportowiec chce walczyć o najwyższe trofea. Dlatego, jeśli zasłużę sobie na drugą szansę zdobycia pasa mistrza świata wagi ciężkiej, zrobię wszystko, by ją wykorzystać. Wygrywam ze Szpilką - i wówczas zobaczymy, co zaproponuje telewizja HBO. Jeśli dostanę dobrą ofertę, oczywiście podejmę walkę.

- To będzie miarodajna weryfikacja? Przecież ostatniego rywala Szpilki, Bryanta Jenningsa, nazwał Pan amatorem.
Bo nie jest profesjonalnym pięściarzem. To facet, który od pięciu lat walczy zawodowo i poza twardością oraz hartem ducha niewiele potrafi. Wygrywa sercem z lepszymi od siebie, choć technicznie jest bardzo słaby. To nie tylko moje słowa, tak o nim mówią wszyscy.

- Jennings jest aktualnie na drugim miejscu w rankingu organizacji WBC - to świadczy o słabości obecnej wagi ciężkiej?
Są talenty, które nagle wpadają w wagę ciężką, toczą kilka zwycięskich pojedynków i dostają szansę walki o pas. To ewenementy, ale patrząc na losy Jenningsa jeszcze nie zobaczyliśmy, co ten chłopak potrafi, bo wielki sprawdzian dopiero przed nim.

- Jakimi dokonaniami w boksie zawodowym góruje nad Amerykaninem Pana ostatni pogromca, Ukrainiec Wiaczesław Głazkow?
Takimi porównaniami nigdy się nie zajmowałem i nie skłoni mnie pan do tego. Zdarza mi się podpatrywać dobrych zawodników, ale przede wszystkim mistrzów. Przyglądam się, jak walczą i jaką mają technikę.

- Jeszcze niedawno na pytania o ewentualną walkę ze Szpilką mówił Pan, że nie ma zamiaru bić dzieci, ponadto podkreślał Pan, że "chłopak powinien sobie na taką potyczkę zasłużyć". Co zmieniło Pana optykę? Nie ma tu żadnej filozofii. Po prostu górę wzięła najlepsza dla mnie na ten moment oferta finansowa, jaką dostałem od telewizji Polsat. Dlatego przyjąłem walkę z Polakiem.

- Czyli za pieniądze jest Pan w stanie wejść do ringu z każdym, nawet wbrew swoim przekonaniom?
Boks to moja praca, więc jeśli wchodzę do ringu, to za możliwie najwyższą gażę. Nie mam innego źródła dochodu. W tym biznesie trzeba główkować, rozglądać się i dzwonić, a wtedy można mieć komfort wyboru.

- Obóz przygotowawczy odbywa Pan w Gilowicach. Sielska atmosfera rodzinnego domu nie przeszkadza w reżimie treningowej harówki?
Nie widzę żadnego problemu. Jestem sam w domu, na piętrze urzęduje trener, a mama mieszka obok i tylko gotuje dla mnie obiady. Nikt mnie nie rozprasza, bo wszyscy pracują i pilnują swojego życia.

Cały wywiad z Tomaszem Adamkiem do przeczytania na stronach "Gazety Krakowskiej" >>
Kup bilety na walkę Tomasz Adamek - Artur Szpilka >>

Add a comment

Artur Szpilka o undercardzie Polsat Boxing Night

8 listopada w pojedynku wieczoru gali Polsat Boxing Night Artur Szpilka (16-1, 12 KO) zmierzy się z Tomaszem Adamkiem (49-2-1, 29 KO). Jakich wyników "Szpila" spodziewa się na undercardzie krakowskiej gali? Zapraszam do wysłuchania rozmowy z zawodnikiem Sferis KnockOut Promotions.

http://www.youtube.com/watch?v=9UK6Jh87wb0

Kup bilety na walkę Tomasz Adamek - Artur Szpilka >>
Tomasz Adamek - Artur Szpilka: serwis specjalny ringpolska.pl >>

Add a comment

Szpilka przed walką z Adamkiem: Nigdy nie czułem się tak dobrze

Już tylko nieco ponad miesiąc pozostał do walki Artura Szpilki (16-1, 12 KO) z Tomaszem Adamkiem (49-3, 29 KO). "Szpila" w rozmowie z ringpolska.pl przekonuje, że na chwilę obecną jest bardzo zadowolony ze swojej dyspozycji.

http://www.youtube.com/watch?v=DQ75Q9qhzMk

Kup bilety na walkę Tomasz Adamek - Artur Szpilka >>
Tomasz Adamek - Artur Szpilka: serwis specjalny ringpolska.pl >>

Add a comment

Szpilka: Porażki chłopaków bolą, ale koncentruję się na Adamku

Artur Szpilka (16-1, 12 KO) coraz intensywniej przygotowuje się do zbliżającej się walki z Tomaszem Adamkiem (49-3, 29 KO). Starcie "Szpili" z "Góralem" będzie główną atrakcją zaplanowanej na 8 listopada w Krakowie gali Polsat Boxing Night.

W minioną sobotę dotkliwe porażki w mistrzowskich pojedynkach ponieśli na ringu w Moskwie koledzy Szpilki z grupy Sferis KnockOut Promotions Krzysztof Włodarczyk i Paweł Kołodziej. Pięściarz z Wieliczki zapewnia jednak, że przegrane "Diablo" i "Harnasia" nie wpłyną w żaden sposób na jego formę i nastawienie psychiczne.

- Nie mogę się przejmować porażkami chłopaków, ja mam plan na pojedynek z Adamkiem i na tym się muszę skoncentrować. Te porażki bolą, ale nie można zawsze tylko wygrywać. Daj Boże, żeby chłopaki się podnieśli - mówi Szpilka.

- Ja jestem taki, że nie nigdy poczuwam się do tego, co inni robią źle, skupiam się na tym, co sam chcę zrobić. Przede mną walka z Tomaszem Adamkiem, który jest profesjonalistą i nie będzie się przejmował tym, że Krzysiek i Paweł przegrali swoje walki. On teraz myśli tylko o starciu ze Szpilką, na pewno mnie nie zlekceważy i ja muszę mieć takie samo podejście - dodaje podopieczny Fiodora Łapina, mający już za sobą pierwsze sesje sparingowe.

http://www.youtube.com/watch?v=Y67_sM9NZ4g

Kup bilety na walkę Tomasz Adamek - Artur Szpilka >>
Tomasz Adamek - Artur Szpilka: serwis specjalny ringpolska.pl >>

Add a comment

Gołota o Adamek - Szpilka: On nie umie walczyć z mańkutami

8 listopada na gali Polsat Boxing Night w Krakowie Tomasz Adamek (49-2-1, 29 KO) zmierzy się z Arturem Szpilką (16-1, 12 KO). Zdaniem legendy polskiej wagi ciężkiej Andrzeja Gołoty "Szpila" nie będzie bez szans w starciu z faworyzowanym "Góralem".

http://www.youtube.com/watch?v=3xmNhffjlOc

Kup bilety na walkę Tomasz Adamek - Artur Szpilka >>
Tomasz Adamek - Artur Szpilka: serwis specjalny ringpolska.pl >>

Add a comment